Ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży

Ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży  

Ubezpieczenie PAKIET OŚWIATA skierowane jest do rodziców, opiekunów prawnych, którzy chcą ubezpieczyć swoje dzieci będące uczniami szkół, a także do studentów.
Zakres ubezpieczenia:
Ubezpieczenie obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków mających miejsce na terytorium Polski i za granicą, polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci (ubezpieczenie na wypadek śmierci oraz uszczerbku na zdrowiu wskutek aktu terroru jest ograniczone do zdarzeń, które miały miejsce na terytorium krajów członkowskich Unii Europejskiej).
Ubezpieczeniem objęte są również następstwa zawału serca oraz udaru mózgu, niezwiązane z wcześniejszymi zdiagnozowanymi stanami chorobowymi.

W zależności od wybranego wariantu, zakres ubezpieczenia obejmuje dodatkowo:

 • Koszty leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku
 • Świadczenie szpitalne (NNW albo choroba)
 • Świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego
 • Świadczenie z tytułu śmierci jednego lub obojga rodziców lub opiekunów prawnych ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • Świadczenie z tytułu poważnego zachorowania lub operacji chirurgicznej ubezpieczonego
 • Zadośćuczynienie za ból doznany wskutek nieszczęśliwego wypadku
 
           Zniżka 15% z kodem: EDUKACJA

Ubezpieczenie EDU Plus to kompleksowa ochrona NNW dla dzieci, młodzieży, studentów i pracowników oświaty. To produkt najwyższej jakości, który dwa razy z rzędu otrzymał Certyfikat Rodzinnej Marki Roku (2019 i 2020).

 • Ochrona ubezpieczeniowa przez cały rok szkolny i w wakacje na całym świecie.
 • Telemedycyna – konsultacje internisty, pediatry lub porada dietetyczna przez telefon, czat lub wideorozmowę.
 • Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy – pokrycie kosztów badań, wizyty lekarskiej i wypłata jednorazowego świadczenia w przypadku zdiagnozowania choroby.
 • Pakiet ONKO – druga opinia lekarska krajowa, telekonsultacje lekarzy specjalistów.
 • e-Rehabilitacja – sesje rehabilitacyjne w domu pod zdalnym nadzorem doświadczonego fizjoterapeuty.
 • Zwrot kosztów opłaconej wycieczki szkolnej – refundacja kosztów za opłaconą wycieczkę szkolną po nieszczęśliwym wypadku.
 • Opieka nad dzieckiem przebywającym w szpitalu – za każdy dzień pobytu rodzica lub opiekuna.
 • Zwrot kosztów dostosowania mieszkania lub pojazdu po nieszczęśliwym wypadku.
 • Ochrona Prawna – pomoc prawnika w sporach.

Wprowadź kod:  7sfql

NNW szkolne to ubezpieczenie które powstało we współpracy z placówkami oświaty, dzięki czemu dostosowane jest ono zarówno do potrzeb uczniów, jak i pracowników placówki.
Ubezpieczenie zapewnia wypłatę świadczenia w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku skutkującego uszkodzeniem ciała lub śmiercią Ubezpieczonego.
Ubezpieczenie obejmuje wypadki, jakim ubezpieczeni mogą ulec w czasie drogi do/z placówki oświatowej, podczas zajęć lekcyjnych, w życiu prywatnym.

Zalety

 • szeroki zakres ubezpieczenia oraz możliwość dostosowania ochrony do potrzeb uczniów i preferencji placówki oświatowej
 • wypłata świadczenia za każdy nieszczęśliwy wypadek, nawet jeżeli nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu
 • pogryzienie, ukąszenie, użądlenie oraz zwrot kosztów operacji plastycznej w podstawowym zakresie ubezpieczenia
 • możliwość rozszerzenia ochrony o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla dyrektora placówki, nauczycieli oraz zatrudnionych pracowników

Zakres ubezpieczenia obejmuje następujące zdarzenia:

 • śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • dodatkowe świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji lub aktów terroru
 • trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek aktów terroru
 • jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenia przez żmiję lub użądlenia
 • jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia nieszczęśliwego wypadku w przypadku, gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu
 • zwrot kosztów operacji plastycznych poniesionych wskutek nieszczęśliwego wypadku

Ubezpieczenie szkolne – ochrona NNW dla dzieci i młodzieży do 26 lat
Wybierz najlepszą ochronę dla swojego dziecka.
Rodzicu, to Ty decydujesz!

Korzyści

 • wyczynowe uprawianie sportu – bez dodatkowej składki
 • możliwość samodzielnego wyboru wariantu ubezpieczenia
 • całodobowa ochrona, również poza placówką szkolną
 • dla młodzież OC w życiu prywatnym – opcja

Kogo ubezpieczamy?

 • dzieci w żłobkach i przedszkolach
 • uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 • uczniów szkół specjalnych i sportowych
 • uczniów placówek opiekuńczo-wychowawczych
 • studentów, doktorantów
 • słuchaczy placówek oświatowo – wychowawczych

                Zniżka 10% z kodem:  Szkolne10